ЦКС Перелік послуг Документи та шаблони Угода користувача

Угода користувача

 

Ця Угода Користувача (далі - «Угода») укладається між Користувачем (будь-якою дієздатною фізичною особою або юридичною особою) та комунальним концерном «Центр комунального сервісу» (далі – Концерн) і регулює питання використання інтернет-сайту cks.com.ua та або інших доменних імен (далі - «Сайт»).

1. Загальна частина

1.1. При використанні Сайту та/або будь-якої його частини, Користувач автоматично погоджується з умовами даної Угоди.
1.2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту.
1.3. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди.
1.4. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту.

2. Права, обов’язки та відповідальність Користувача та Концерну

2.1. Користувач має право повного доступу до Сайту, зокрема ознайомлення з більш повною інформацією та заповнення форм, що розміщені на Сайті («Питання до фахівця» тощо)
2.2. За порушення умов даної Угоди, Концерн має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту.
2.3. Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Концерн і надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи всі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).
2.4. Користувачу заборонено:
• сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
• вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
• ображати будь-кого;
• використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
• зловживати розміщенням не інформативних даних;
• провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки;
• створювати декілька облікових записів та користуватися ними одночасно за допомогою мобільного додатку та на веб-порталі, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
• вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
• надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
• вносити та надавати інформацію від імені або замість іншої особи. При цьому, вказані дії від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи можливі за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
• розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів, робіт і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Концерну та/або третім особам;
• ·розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб;
• ·розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
• ·використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації з Сайту;
• здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
• розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
2.5. Відповідальність Користувача:
• Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання ним інформації, що розміщена на Сайті.
• Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
• Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту .
• Якщо Користувач не доведе зворотне, будь-які дії, здійснені ним вважаються здійсненими цим Користувачем.
2.6. Відповідальність Концерну
• Концерн не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як за допомогою мобільного додатку, веб-порталу, так і іншими можливими способами.
• Концерн не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
• Концерн не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів.
• Концерн не несе відповідальності за зміст веб-сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутні на веб-порталі, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3. Конфіденційність

3.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Концерну та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної (інформації про фізичну особу, а також інформації, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень) та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
3.2. Відвідуючи Сайт і вносячи/розміщуючи інформацію на Сайті, Користувач розуміє й погоджується з тим, що і вносячи/розміщуючи інформацію, у відношенні до якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

4. Інші умови

4.1. Концерн може в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цієї Угоди в будь-який час, без попереднього повідомлення Користувача. Усі зміни до цієї Угоди користувача набувають чинності з моменту їх публікації. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даної Угоди користувача, інші її частини будуть залишатися чинними.
4.2. Концерн не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
4.3. Користувач надає Концерну право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про послуги або інформацію рекламно-тематичного характеру.
4.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цієї Угоди або її умов.
4.5. У разі, якщо користування Сайтом, на думку, Користувача призводить до порушення його прав, Користувачу потрібно негайно припинити користуватися Сайтом/
4.6. Сайт надається Концерном «як є». Концерн не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його постійну, безперебійну і безпомилкову роботу.
4.7. Концерн має право на технічне та технологічне оновлення Сайту та на проведення відповідних технічних робіт для його підтримки та розвитку.
4.8. Концерн може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
4.9. До даної Угоди й відносинам між Концерном та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.